เทคนิคการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

 

 (การจัดการความองค์ความรู้/ Knowledge Management : KM)

: คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการสอน


  กำหนดการลงทะเบียนสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CEรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE

คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คณะวิศวกรรมศาสตร์


รายวิชาเทียบโอนความรู้ CE

4 ขั้นตอนในการลงทะเบียน CE
4 ขั้นตอนในการเข้าเรียน/สอบ
3 ช่องทางการตรวจสอบผลการสอบ

 

 กำหนดการลงทะเบียนสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE

ประจำปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 2/2566 ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9