กำหนดการเข้าสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ (CE)

รายวิชาเทียบโอนความรู้ (CE) ประจำปีการศึกษา 2567

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 25674 ขั้นตอนการลงทะเบียน CE
4 ขั้นตอนการเข้าเรียน CE
3 ช่องทางการตรวจสอบผลสอบ CE
รายวิชาเทียบโอนความรู้ (CE) ประจำปีการศึกษา 2567นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี  •  พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567
  • ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 
  • ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี

 เทคนิคการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

 

 (การจัดการความองค์ความรู้/ Knowledge Management : KM)

: คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการสอน  กำหนดการลงทะเบียนสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE

รายวิชาเทียบโอนความรู้ CE

คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชาเทียบโอนความรู้ CE

4 ขั้นตอนในการลงทะเบียน CE
4 ขั้นตอนในการเข้าเรียน/สอบ
3 ช่องทางการตรวจสอบผลการสอบ


ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9