ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ใหม่)

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ใหม่) 

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

1. กฏกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

2. กฏกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

3. กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

4. กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9