ตอบข้อหารือตำแหน่งทางวิชาการ

ตอบข้อหารือตำแหน่งทางวิชาการ Link จาก Website สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สป.อว.


1. รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือ

2. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการรับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

3. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการยื่นผลงานทางวิชาการ

4. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3

5. ตอบข้อหารือเรื่องการเผยแพร่ในวารสาร และการนำผลงานทางวิชาการที่มีผู้ประพันธ์บรรณกิจสองคนหรือมากกว่ามาใช้ในการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

6. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และผลงานทางวิชาการที่นำมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9