ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
          สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2549 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการประสานงานด้านวิชาการกับคณะ/สาขาวิชา และหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานในลักษณะงานเลขานุการของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีรายชื่อผู้ดำรงตำเเหน่งเป็น
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการดังนี้

ปีการศึกษา 2549 - ปีการศึกษา 2560        นายพงศ์ดิศ   ดิษยบุตร 
ปีการศึกษา 2550 - ปีการศึกษา 2555        นางสุพรรณี   สมัครรัตน์ 
ปีการศึกษา 2556 - ปีการศึกษา 2559        ดร.สุธาสินี     แสงมุกดา
ปีการศึกษา 2560 - ปัจจุบัน                        นางสาววารุณี  มิลินทปัญญา
ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9