ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ปรัชญา
ประสานความร่วมมือคณาจารย์ เพื่องานวิชาการก้าวหน้า พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิผลการทำงาน
วิสัยทัศน์
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี มุ่งเน้นการประสานงานด้านวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านวิชาการของคณะ/สาขาวิชา เเละหน่วยงานต่างๆ โดยมีการปฎิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา
พันธกิจ
1. ประสานงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการกำกับมาตรฐานทางวิชาการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน และการทำผลงานวิชาการ
3. บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ
4. ปฎิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพ
5. ปฏิบัติงานธุรการ/งานสำนักงาน ของสำนักวิชาการ     


ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9