บุคลากรในสำนักวิชาการ

ผศ.ดร.อุไรรัตน์   แย้มชุติ        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผ.ศ.วารุณี มิลินทปัญญา         ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
น.ส.ปาริฉัตร ประสพสุข           เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาการ
น.ส.ณิชกานต์ แย้มชุติ             เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาการ
น.ส.จุติพร   สุวกุลศิริ                เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาการ

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9