ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการสอบเทียบโอนความรู้ (CE)


กำหนดการสอบ CE ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🖥 รายวิชาที่เปิดสอบเทียบโอนความรู้ (CE) ประจำปีการศึกษา 2566 

🖥 สอบครั้งที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ติวในระบบออนไลน์และดำเนิการสอบด้วยตนเอง ผ่านระบบ online เท่านั้น link https://www.thonburi-u.ac.th/learning4/

🖥 สอบครั้งที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  ติวในระบบออนไลน์และดำเนิการสอบด้วยตนเอง ผ่านระบบ online เท่านั้น link https://www.thonburi-u.ac.th/learning4/

🖥 สอบครั้งที่ 3 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 2567 ติวในระบบออนไลน์และดำเนิการสอบด้วยตนเอง ผ่านระบบ online เท่านั้น link https://www.thonburi-u.ac.th/learning4/

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9